Kroki, Aby Faktycznie Naprawić Błędy * Kod Błędu Moblle