POPRAWKA: Naprawiono Błąd Dotyczący Kompresorów Podpór.