Common Mode Error Solutions För Att Ta Emot Differentialförstärkare I Elektronisk Design