Steg För Att återställa Solaris Customization Kernel