Steg För Att Korrigera Den Direkta Transformationsmatrisen